Search

Gear oils

Ulei transmisii industriale (Sectoriale)

Contract Award

General Information

Romania
   rou:ca:177959
   May 22, 2017
   Romanian
   Other

Contact information

   Eugenia Bardan, Cerasela Scurtu
str.ALEXANDRU IOAN CUZA nr.5
Targu Jiu 210227
Romania
   +40 0372819781
   +40 253222015
   Click here

Goods, Works and Services

Gear oils  

Original Text

      
Anunt de atribuire (sectoriale) numarul 177959/19.05.2017
Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
Tip legislatie: Legea nr. 99/23.05.2016
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Comerciala COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala:  str.ALEXANDRU IOAN CUZA nr.5 , Localitatea:  Targu Jiu , Cod postal:  210227 , Romania , Punct(e) de contact:  Serviciul Achizitii Produse pt. Activitatea Miniera , Tel.  +40 0372819781 , In atentia:  Eugenia Bardan, Cerasela Scurtu , Email:  eugenia.bardan@ceoltenia.ro , Fax:  +40 253222015 , Adresa internet (URL):  www.ceoltenia.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2)   Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Ulei transmisii industriale
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Carierele din cadrul Societatii Complexul Energetic Oltenia sa
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Produse folosite pentru a asigura lubrefierea angrenajelor din componenta reductoarelor din dotarea utilajelor miniere de suprafata.
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09211400-5 - Uleiuri pentru angrenaje (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
199,188 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
7564
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1629/CEOSM   Denumirea: Ulei transmisii industriale
V.1)   Data atribuirii contractului 18.05.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 1
   Numarul de oferte admisibile 1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
X-OIL GRUP S.R.L.
Adresa postala:  str.Alexandru Deparateanu, nr.17 , Localitatea:  Ploiesti , Cod postal:  100133 , Romania , Tel.  +40 244594904 , Email:  petre.tinca@xoil.ro, office@xoil.ro , Fax:  +40 244591371 , Adresa internet (URL):  www.xoil.ro
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 199188.00 Moneda: RON   Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
19.05.2017 11:21
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.