Search

Propane and butane

Polska-Białystok: Olej napędowy

Contract Award

General Information

Poland
   BIAŁYSTOK
   eu:190275-2017
   May 19, 2017
   Polish
   Other

Contact information

   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku
Białystok
Poland

Goods, Works and Services

Propane and butane   Unleaded petrol   Diesel oil  

Contract details

:  Supply contract
:  The most economic tender

:   ORLEN Paliwa Sp. z o. o.
:   Widełka 869, Widełka 36-145 PL
:   Apr 18, 2017

Summary

      

Notice type: 01203 - Contract award notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 096-190275
Referenced Document Number: 2017/S 036-065833
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Not applicable
Awarding Criteria: The most economic tender

Original Text

      
Contract award notice
Supplies
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku
ul. Poleska 89
Contact point(s): Dział Organizacyjno – Prawny SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok
For the attention of: Joanna Późniewska
15-874  Białystok
PL
Telephone: +48 856637344
E-mail: przetargi@wspr.bialystok.pl
Fax: +48 856637302
Internet address(es):
General address of the contracting authority: www.pogotowie.bialystok.pl
I.2) Type of the contracting authority
Other: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.3) Main activity:
Health
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities:
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract
Dostawa paliw do stacji paliw WSPR w Białymstoku.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Purchase
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Stacja Paliw Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, ul. Pogodna 22, Białystok.
NUTS code PL
II.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
II.1.4) Short description of the contract or purchase(s)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw do Stacji Paliw SP ZOZ WSPR w Białymstoku, szczegółowo

wyspecyfikowanych w załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający

dopuszcza możliwość składania ofert częściowych:

Część 1 – Dostawa gazu ciekłego propan – butan LPG CN: 2711 19 00

Część 2 – Dostawa oleju napędowego CN: 2710 19 43

Część 3 – Dostawa Benzyny Bezołowiowej Pb-95 CN: 2710 12 45.

II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)
09134100 , 09132100 , 09122000
II.1.5) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.2) Total final value of contract(s)
Value: 4 646 292  PLN
Excluding VAT
Section IV: Procedure
IV.1) Type of procedure
Open
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
The most economically advantageous tender in terms of
1 2. Cena ofertowa Bezpłatne podstawienie cysterny w razie potrzeby nie przewidzianej a związanej z koniecznością przepompowania paliwa ze zbiorników magazynowych oraz na potrzeby legalizacji zbiorników magazynowych. Weighting 95 5
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction has been used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority
EOP.332.2.17
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
Contract notice
Notice number in the OJEU: 2017/S 036-065833 of 21.02.2017
Section V: Award of contract
Contract No:
Lot No: 1
Lot title: Dostawa paliw do stacji paliw SP ZOZ WSPR w Białymstoku
V.1) Date of contract award decision
18.04.2017
V.2) Information about offers
Number of offers received: 3 Number of offers received by electronic means: 0
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken
BARTER S.A.
ul. Legionowa 28
15-281  Białystok
PL
V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 219 646,83  PLN
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 228 780  PLN
Including VAT
V.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no
Contract No:
Lot No: 2
Lot title: Dostawa paliw do stacji paliw SP ZOZ WSPR w Białymstoku
V.1) Date of contract award decision
18.04.2017
V.2) Information about offers
Number of offers received: 3 Number of offers received by electronic means: 0
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken
ORLEN Paliwa Sp. z o. o.
Widełka 869
36-145  Widełka
PL
V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 3 637 073,17  PLN
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 3 997 008  PLN
Including VAT
V.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no
Contract No:
Lot No: 3
Lot title: Dostawa paliw do stacji paliw SP ZOZ WSPR w Białymstoku
V.1) Date of contract award decision
18.04.2017
V.2) Information about offers
Number of offers received: 2 Number of offers received by electronic means: 0
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken
ORLEN Paliwa Sp. z o. o.
Widełka 869
36-145  Widełka
PL
V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 1 343 280  PLN
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 1 489 151,16  PLN
Including VAT
V.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no
Section VI: Complementary information
VI.1) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.2) Additional information
VI.3) Procedures for appeal
VI.3.1) Body responsible for appeal procedures
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676  Warszawa
PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.3.2) Lodging of appeals
VI.3.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676  Warszawa
PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.4) Date of dispatch of this notice
17.05.2017

More information: Click here
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.