Search

Fuels

België-Beringen: Brandstoffen

Contract Award

General Information

Belgium
   BERINGEN
   eu:190258-2017
   May 19, 2017
   Dutch
   Other

Contact information

   Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting
Beringen
Belgium

Goods, Works and Services

Fuels  

Contract details

:  Supply contract
:  The most economic tender

:   Kuwait Petroleum (Belgium) NV
:   ,
:   Aug 31, 2019

Summary

      

Notice type: 01203 - Contract award notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 096-190258
Referenced Document Number: 2017/S 027-048478
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Not applicable
Awarding Criteria: The most economic tender

Original Text

      
Contract award notice
Supplies
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting
Violetstraat 15
For the attention of: Mevrouw Ine Baptist
3580  Beringen
BE
Telephone: +32 11246063
E-mail: inebaptist@kbmbe.be
Fax: +32 11433419
Internet address(es):
I.2) Type of the contracting authority
Other: sociale huisvestingsmaatschappij
I.3) Main activity:
Housing and community amenities
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities:
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: yes
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract
Raamovereenkomst aankoop brandstof voor dienstvoertuigen.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Purchase
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Diverse locaties.
NUTS code BE221
II.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves the establishment of a framework agreement
II.1.4) Short description of the contract or purchase(s)

Een aantal Limburgse sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) wensen een samenaankoop te organiseren van brandstoffen voor motorvoertuigen.

KBM Beringen fungeert hierbij als opdrachtencentrale zoals omschreven in artikel 2, 4° van de wet van 15.6.2006 op overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, ten aanzien van de SHM's zoals vermeld in het bestek.

De contractsluiting met de opdrachtnemer, na de gunning van de opdracht door KBM, gebeurt door elke SHM apart, elk voor hun deel. De uitvoering gebeurt tevens door en voor elk van deze SHM's (bv. afname brandstof, facturatie, betaling, …).

II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)
09100000
II.1.5) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.2) Total final value of contract(s)
Section IV: Procedure
IV.1) Type of procedure
Open
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
The most economically advantageous tender in terms of
1 2. Prijs Afstand hoofdzetel SHM tot benzinestation, aantal verdeelpunten in het werkgebied, Limburg en België + bijkomende korting bij domiciliëring. Weighting 60 40
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction has been used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority
WPL/brandstoffen2017-2021
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
Contract notice
Notice number in the OJEU: 2017/S 027-048478 of 08.02.2017
Section V: Award of contract
Contract No:
V.1) Date of contract award decision
30.3.2017
V.2) Information about offers
Number of offers received: 5
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken
Kuwait Petroleum (Belgium) NV
V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Total final value of the contract:
V.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no
Section VI: Complementary information
VI.1) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.2) Additional information
VI.3) Procedures for appeal
VI.3.1) Body responsible for appeal procedures
VI.3.2) Lodging of appeals
VI.3.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
VI.4) Date of dispatch of this notice
15.05.2017

More information: Click here
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.