Search

Sugar-manufacture waste

Servicii pentru silvicultura - protectia padurilor, cu asigurarea substantelor de combatere a daunatorilor - D.S.Covasna

Contract Award

General Information

Romania
   rou:ca:177863
   May 18, 2017
   Romanian
   Other

Contact information

   Compartiment achizitii
DIRECTIA SILVICA COVASNA str.Kos Karoly, nr.5A, jud.Covasna
Sf.Gheorghe 520055
Romania
   +40 267351890
   +40 267351024
   Click here

Goods, Works and Services

Sugar-manufacture waste   Forestry services   Agro-chemical products  

Original Text

      
Anunt de atribuire numarul 177863/17.05.2017
Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 173293 / 20.02.2017
Denumire contract: Servicii pentru silvicultura - protectia padurilor, cu asigurarea substantelor de combatere a daunatorilor - D.S.Covasna
Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala:  DIRECTIA SILVICA COVASNA str.Kos Karoly, nr.5A, jud.Covasna , Localitatea:  Sf.Gheorghe , Cod postal:  520055 , Romania , Punct(e) de contact:  Compartiment achizitii , Tel.  +40 267351890 , Email:  office@sfgh.rosilva.ro , Fax:  +40 267351024 , Adresa internet (URL):  www.rosilva.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
REGIE AUTONOMA
Activitate (activitati)
Altele: SILVICULTURA
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii pentru silvicultura - protectia padurilor, cu asigurarea substantelor de combatere a daunatorilor - D.S.Covasna
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: Raza ocoalelor silvice Bretcu, comandau, Covasna si Talisoara
Codul NUTS: RO123 - Covasna
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii pentru silvicultura - protectia padurilor, cu asigurarea substantelor de combatere a daunatorilor
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
77200000-2 - Servicii pentru silvicultura (Rev.2)
15832000-9 - Deseuri provenite de la fabricarea zaharului (Rev.2)
24450000-3 - Produse agrochimice (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
22,088.4 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1223
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 47   Denumirea: Contract de servicii pentru silvicultura - protectia padurilor cu asigurarea substantelor Lot nr.4
V.1)   Data atribuirii contractului 03.05.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 1
   Numarul de oferte admisibile 1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SERVICII ROZMARI SRL
Adresa postala:  SAT.CHILIENI 122 , Localitatea:  Sfantu Gheorghe , Cod postal:  520001 , Romania , Tel.  +40 723154845 , Email:  office@rozmari.ro , Adresa internet (URL):  www.rozmari.ro
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 22247.05 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 22088.40 Moneda: RON   Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
V.6)   Lista de Loturi
4
Contract nr: 46   Denumirea: Contract de servicii pentru silvicultura - protectia padurilor cu asigurarea substantelor Lot nr.3
V.1)   Data atribuirii contractului 03.05.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 1
   Numarul de oferte admisibile 1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SERVICII ROZMARI SRL
Adresa postala:  SAT.CHILIENI 122 , Localitatea:  Sfantu Gheorghe , Cod postal:  520001 , Romania , Tel.  +40 723154845 , Email:  office@rozmari.ro , Adresa internet (URL):  www.rozmari.ro
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 15265.00 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 15172.09 Moneda: RON   Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
V.6)   Lista de Loturi
3
Contract nr: 45   Denumirea: Contract de servicii pentru silvicultura - protectia padurilor cu asigurarea substantelor Lot nr.2
V.1)   Data atribuirii contractului 03.05.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 1
   Numarul de oferte admisibile 1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SERVICII ROZMARI SRL
Adresa postala:  SAT.CHILIENI 122 , Localitatea:  Sfantu Gheorghe , Cod postal:  520001 , Romania , Tel.  +40 723154845 , Email:  office@rozmari.ro , Adresa internet (URL):  www.rozmari.ro
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 137657.28 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 137469.92 Moneda: RON   Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
V.6)   Lista de Loturi
2
Contract nr: 44   Denumirea: Contract de servicii pentru silvicultura - protectia padurilor cu asigurarea substantelor Lot nr.1
V.1)   Data atribuirii contractului 03.05.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 1
   Numarul de oferte admisibile 1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SERVICII ROZMARI SRL
Adresa postala:  SAT.CHILIENI 122 , Localitatea:  Sfantu Gheorghe , Cod postal:  520001 , Romania , Tel.  +40 723154845 , Email:  office@rozmari.ro , Adresa internet (URL):  www.rozmari.ro
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 39816.91 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 39741.30 Moneda: RON   Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
V.6)   Lista de Loturi
1
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Sectia Comerciala a Tribunalului Covasna
Adresa postala:  str.Kriza Janos, nr.2, jud.Covasna , Localitatea:  Sf.Gheorghe , Cod postal:  520023 , Romania , Tel.  +40 267311606 , Fax:  +40 267316053
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al Directiei Silvice Covasna
Adresa postala:  str.Kos Karoly, nr.5A,jud.Covasna , Localitatea:  Sf.Gheorghe , Cod postal:  520055 , Romania , Tel.  +40 267351890 , Email:  office@sfgh.rosilva.ro , Fax:  +40 267351024
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
17.05.2017 10:40
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.