Search

Electricity

Achizitie energie electrica 15800 Mwh (10400 Mwh medie tensiune si 5400 Mwh joasa tensiune) (Sectoriale)

Contract Award

General Information

Romania
   rou:ca:177915
   May 19, 2017
   Romanian
   Other

Contact information

   OVIDIU ION VISOIU
B-DUL I.C.BRATIANU, NR.24A
Pitesti 110016
Romania
   +40 0248625050
   +40 0248223540
   Click here

Goods, Works and Services

Electricity  

Original Text

      
Anunt de atribuire (sectoriale) numarul 177915/18.05.2017
Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 173377 / 24.02.2017
Denumire contract: Achizitie energie electrica 15800 Mwh (10400 Mwh medie tensiune si 5400 Mwh joasa tensiune)
Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
Tip legislatie: Legea nr. 99/23.05.2016
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
APA CANAL 2000 S.A.
Adresa postala:  B-DUL I.C.BRATIANU, NR.24A , Localitatea:  Pitesti , Cod postal:  110016 , Romania , Punct(e) de contact:  Serviciul Achizitii , Tel.  +40 0248625050 , In atentia:  OVIDIU ION VISOIU , Email:  achizitii@apa-canal2000.ro , Fax:  +40 0248223540 , Adresa internet (URL):  www.apa-canal2000.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2)   Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Apă
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie energie electrica 15800 Mwh (10400 Mwh medie tensiune si 5400 Mwh joasa tensiune)
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Pitesti, Costesti, Stefanesti, Topoloveni, comunele:Maracineni, Albota, Bascov, Bîrla, Bradu, Cateasca, Lunca Corbului, Stolnici, Teiu, Mosoaia, Merisani, Budeasa, Buzoiesti, Ungheni, Poiana Lacului- judetul Arges
Codul NUTS: RO311 - Arges
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie energie electrica 15800 Mwh (10400 Mwh medie tensiune si 5400 Mwh joasa tensiune)
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09310000-5 - Electricitate (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
4, 421, 444 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2017/S040-074094 din 25.02.2017
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 123   Denumirea: Achizitie energie electrica 15800 Mwh (10400 Mwh medie tensiune si 5400 Mwh joasa tensiune)
V.1)   Data atribuirii contractului 03.05.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 4
   Numarul de oferte admisibile 1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.
Adresa postala:  BD. PANDURILOR, NR 42, ET II , Localitatea:  Targu Mures , Cod postal:  540554 , Romania , Tel.  +40 365403595 , Email:  claudia.demian@eon-romania.ro, daniela.danciu@eon-romania.ro , Fax:  +40 365403526 , Adresa internet (URL):  www.eon-gaz-romania.ro
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4421444.00 Moneda: RON   Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Arges
Adresa postala:  B-dul I.C. BRATIANU NR.7 , Localitatea:  Pitesti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 0248216599 , Email:  tr-arges@just.ro , Fax:  +40 0248224019 , Adresa internet (URL):  http://www.justitie-ag.ro/tr-ag/tr_app
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii
Adresa postala:  Calea Craiovei nr. 38 , Localitatea:  Pitesti , Cod postal:  110004 , Romania , Tel.  +40 248222445 , Email:  achizitii@apa-canal2000.ro , Fax:  +40 248222445
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
17.05.2017 15:11
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.