Search

Unleaded petrol

Contract de achizitie carburant auto

Contract Award

General Information

Romania
   rou:ca:177864
   May 19, 2017
   Romanian
   Other

Contact information

   Gherghina TANASUICA
Sos.Oltenitei nr.103, Sector 4
Bucuresti 041303
Romania
   +40 315003011
   +40 315003666
   Click here

Goods, Works and Services

Unleaded petrol  

Original Text

      
Anunt de atribuire numarul 177864/18.05.2017
Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII
Adresa postala:  Sos.Oltenitei nr.103, Sector 4 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  041303 , Romania , Punct(e) de contact:  Serviciul Achizitii , Tel.  +40 315003011 , In atentia:  Gherghina TANASUICA , Email:  gina.tanasuica@radiocom.ro , Fax:  +40 315003666 , Adresa internet (URL):  www.radiocom.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agent economic
Activitate (activitati)
Altele: Telecomunicatii
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de achizitie carburant auto
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: bUCURESTI
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de benzina fara plumb si motorina Euro 5.
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09132100-4 - Benzina fara plumb (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
953,120 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Produse cotate si achizitionate la o bursa de marfuri
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 301/4509   Denumirea: Contract de achizitie carburant auto
V.1)   Data atribuirii contractului 05.05.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 3
   Numarul de oferte admisibile 3
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
OMV PETROM MARKETING S.R.L.
Adresa postala:  STR.AV.CAPITAN ALEXANDRU SERBANESCU,NR.85 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  011062 , Romania , Tel.  +40 800080077 , Email:  luminita.gheorghian@petrom.com, Magdalena.Vlad@petrom.com, Andreea.Gyorgy@omv.com, Otilia.Dobrescu@omv.com, teodora.neculcea@petrom.com, georgiana.oprea@omv.com, catalin.oprescu@petrom.com, daniel.sarbu@petrom.com, danut.trifu@petrom.com , Fax:  +40 212063120
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1191400.00 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 953120.00 Moneda: RON   Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
17.05.2017 10:42
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.