Search

Fertilisers and nitrogen compounds

Servicii pentru silvicultura - regenerarea padurilor - DS Covasna

Contract Award

General Information

Romania
   rou:ca:177857
   May 19, 2017
   Romanian
   Other

Contact information

   Compartiment achizitii
DIRECTIA SILVICA COVASNA str.Kos Karoly, nr.5A, jud.Covasna
Sf.Gheorghe 520055
Romania
   +40 267351890
   +40 267351024
   Click here

Goods, Works and Services

Fertilisers and nitrogen compounds   Services incidental to forestry   Sheets (construction)   Twine   Buckets  

Original Text

      
Anunt de atribuire numarul 177857/18.05.2017
Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 173800 / 15.03.2017
Denumire contract: Servicii pentru silvicultura - regenerarea padurilor - DS Covasna
Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala:  DIRECTIA SILVICA COVASNA str.Kos Karoly, nr.5A, jud.Covasna , Localitatea:  Sf.Gheorghe , Cod postal:  520055 , Romania , Punct(e) de contact:  Compartiment achizitii , Tel.  +40 267351890 , Email:  office@sfgh.rosilva.ro , Fax:  +40 267351024 , Adresa internet (URL):  www.rosilva.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
REGIE AUTONOMA
Activitate (activitati)
Altele: SILVICULTURA
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii pentru silvicultura - regenerarea padurilor - DS Covasna
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: Ocoalele Silvice Bretci si Comandau
Codul NUTS: RO123 - Covasna
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii pentru silvicultura - regenerarea padurilorLotul nr.1 - Ocolul Silvic Bretcu, prestari servicii la interventiile de ingrijire a culturilor tinere din plantatii si pepiniereLotul nr.2 - Ocolul Silvic Comandau, servicii de impaduriri, descoplesiri, completari, lucrari in solarii, recoltat conuri din rezervatii de seminte, cu asigurarea materialelor
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
77230000-1 - Servicii pentru silvicultura conexe (Rev.2)
24400000-8 - Ingrasaminte si compusi azotati (Rev.2)
39224330-0 - Galeti (Rev.2)
39541140-9 - Sfori (Rev.2)
44172000-6 - Folii (constructii) (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
856,833.11 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1400
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2017/S054-100534 din 17.03.2017
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 49   Denumirea: Contract de servicii pentru silvicultura - Regenerarea padurilor Lotul nr.2 OS Comandau
V.1)   Data atribuirii contractului 08.05.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 2
   Numarul de oferte admisibile 2
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SILV PETROPIN SRL
Adresa postala:  SAT POIENI, COM PIATRA SOIMULUI, JUD NEAMT , Localitatea:  Piatra soimului , Cod postal:  617323 , Romania , Tel.  +40 741386435 , Email:  neagupetru60@yahoo.com , Fax:  +40 233292694
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 990363.68 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 856833.11 Moneda: RON   Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
2
Contract nr: 38   Denumirea: Contract de servicii pentru silvicultura - Regenerarea padurilor Lotul nr.1 OS Bretcu
V.1)   Data atribuirii contractului 24.04.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 1
   Numarul de oferte admisibile 1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SILV PETROPIN SRL
Adresa postala:  SAT POIENI, COM PIATRA SOIMULUI, JUD NEAMT , Localitatea:  Piatra soimului , Cod postal:  617323 , Romania , Tel.  +40 741386435 , Email:  neagupetru60@yahoo.com , Fax:  +40 233292694
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 207678.38 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 199730.59 Moneda: RON   Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
1
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Sectia Comerciala a Tribunalului Covasna
Adresa postala:  str.Kriza Janos, nr.2, jud.Covasna , Localitatea:  Sf.Gheorghe , Cod postal:  520023 , Romania , Tel.  +40 267311606 , Fax:  +40 267316053
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al Directiei Silvice Covasna
Adresa postala:  str.Kos Karoly, nr.5A, Jud.Covasna , Localitatea:  Sf.Gheorghe , Cod postal:  520055 , Romania , Tel.  +40 267351890 , Email:  office@sfgh.rosilva.ro , Fax:  +40 267351024
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
17.05.2017 09:44
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.