Search

Electrical installation work

Suomi-Helsinki:

Request For Proposals

General Information

Finland
   HELSINKI
   eu:176089-2017
   May 19, 2017
   Jun 15, 2017
   Finnish
   Other

Contact information

   HUS-Kiinteistöt Oy
Helsinki
Finland

Goods, Works and Services

Electrical installation work   Heating, ventilation and air-conditioning installation work   Plumbing and sanitary works   Construction work   Building installation work  

Summary

      

Notice type: 01A02 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 090-176089
Referenced Document Number:
Contract Nature: Works
Procedure Type: Restricted procedure
Type of Bid Required: Submission for one lot only
Awarding Criteria: Lowest price
Notice type: 01A14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 096-188500
Referenced Document Number: 2017/S 090-176089
Contract Nature: Works
Procedure Type: Restricted procedure
Type of Bid Required: Submission for one lot only
Awarding Criteria: Lowest price

Original Text

      
Prior information notice
Works
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
HUS-Kiinteistöt Oy
PL 440, HUS
Helsinki
00029
FI
Contact point(s): Carl Siren
E-mail: carl.siren@hus.fi
NUTS code: FI181
Internet address(es):
http://www.hus-kiinteistot.fi
I.2) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.3) Main activity
Health
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority
Naistenklinikka, C-siiven 5. ja 6. kerroksen peruskorjaus synnyttäneiden vuodeosastoksi.
File reference number: 130600
II.1.2) Common procurement vocabulary (CPV)
45000000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description

Naistenklinikan C-siiven 5. ja 6. kerroksen synnyttäneiden vuodeosastojen peruskorjaushanke käsittää NKL:n Haartmaninkadun puoleisen siiven kahden (2) ylimmän kerroksen muuttamisen laboratoriotiloista perhehuoneiksi sekä vuodeosastojen henkilökunnan-, vastaanottohuone-, huolto- ja aputiloiksi. Hankkeeseen liittyy myös 7. kerroksen ilmastointi-konehuoneen muutos- ja laajennustyöt.

Koko hankkeen 5.–7. kerroksen kokonaispinta-ala on 2 360 brm² ja kokonaistilavuus noin 7 894 brm³.

Rakennuspaikan osoite on Haartmaninkatu 2, Helsinki.

Alustava kustannusarvio on n. 6 700 000 EUR.

Tämä hankinta koskee rakennus- (pää-), putki-, ilmanvaihto-, sähkö-, rakennusautomaatio- ja sammutusjärjestelmäurakkaa. Hankeen toteutusmuotona on jaettu urakka, jossa rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja päätoteuttajana. Lisäksi hankkeeseen sisältyy erillishankintana mm. kiinteät sairaalalaitteet sekä muita rakennuttajan erillishankintoja kaupallisten asiakirjojen mukaisesti.

II.1.7) Estimated value excluding VAT
Estimated value excluding VAT: 6700000  EUR
II.2) Description
II.2.2) Additional object(s)

45000000

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: FI181
Main place of performance: Naistenklinikka, Meilahden sairaala-alue Helsinki.
II.2.3) Description

Pääurakkaan sisältyvät hankkeen työmaan johtovelvollisuuksien lisäksi rakennustekniset työt (rakennusurakka) sekä työmaapalvelut tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Hankkeen sivu-urakat alistetaan pääurakkaan.

Tarjoajiksi valittavien soveltuvuusvaatimukset on esitetty kohdassa III.1. Ehdokkaat tai tarjoajat, jotka eivät täytä asetettuja vähimmäisvaatimuksia suljetaan tarjouskilpailusta.

II.2.2) Additional object(s)

45330000

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: FI181
Main place of performance: Naistenklinikka, Meilahden sairaala-alue Helsinki.
II.2.3) Description

Putkiurakkaan kuuluvat rakennuskohteen putkityöt tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti alistettuna sivu-urakkana.

Tarjoajiksi valittavien soveltuvuusvaatimukset on esitetty kohdassa III.1. Ehdokkaat tai tarjoajat, jotka eivät täytä asetettuja vähimmäisvaatimuksia suljetaan tarjouskilpailusta.

II.2.2) Additional object(s)

45331000

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: FI181
Main place of performance: Naistenklinikka, Meilahden sairaala-alue Helsinki.
II.2.3) Description

Ilmanvaihtourakkaan kuuluvat rakennuskohteen ilmanvaihtotyöt tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti alistettuna sivu-urakkana.

Tarjoajiksi valittavien soveltuvuusvaatimukset on esitetty kohdassa III.1. Ehdokkaat tai tarjoajat, jotka eivät täytä asetettuja vähimmäisvaatimuksia suljetaan tarjouskilpailusta.

II.2.2) Additional object(s)

45310000

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: FI181
Main place of performance: Naistenklinikka, Meilahden sairaala-alue Helsinki.
II.2.3) Description

Sähköurakkaan kuuluvat sähkötyöt tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti alistettuna sivu-urakkana.

Tarjoajiksi valittavien soveltuvuusvaatimukset on esitetty kohdassa III.1. Ehdokkaat tai tarjoajat, jotka eivät täytä asetettuja vähimmäisvaatimuksia suljetaan tarjouskilpailusta.

II.2.2) Additional object(s)

45300000

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: FI181
Main place of performance: Naistenklinikka, Meilahden sairaala-alue Helsinki.
II.2.3) Description

Rakennusautomaatiourakkaan kuuluvat työt tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti alistettuna sivu-urakkana.

Tarjoajiksi valittavien soveltuvuusvaatimukset on esitetty kohdassa III.1. Ehdokkaat tai tarjoajat, jotka eivät täytä asetettuja vähimmäisvaatimuksia suljetaan tarjouskilpailusta.

II.2.2) Additional object(s)

45300000

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: FI181
Main place of performance: Naistenklinikka, Meilahden sairaala-alue Helsinki.
II.2.3) Description

Sammutusjärjestelmäurakkaan kuuluvat työt tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti alistettuna sivu-urakkana.

Tarjoajiksi valittavien soveltuvuusvaatimukset on esitetty kohdassa III.1. Ehdokkaat tai tarjoajat, jotka eivät täytä asetettuja vähimmäisvaatimuksia suljetaan tarjouskilpailusta.

Section IV: Procedure
Section VI: Complementary information
VI.3) Additional information

Osallistumishakemus liitteineen tulee toimittaa kohdassa I.1. mainittuun osoitteeseen, kirjeen päälle tulee olla merkittynä hankkeen nimi ja mitä palvelua ilmoittautuminen koskee. Jokaisesta urakasta on oltava oma osallistumisilmoitus referensseineen.

Osallistumishakemus liitteineen tulee laatia paperisena. Liitteenä voi olla erillinen muistitikku.

Hankintapäätös ja sen liitteet sekä osallistumishakemukset ja tarjoukset ovat julkisia päätöksen allekirjoituksen jälkeen. Jos ehdokkaan mielestä jokin osa osallistumishakemusta sisältää liikesalaisuuksia, ehdokkaan on ilmoitettava nämä tiedot erillisellä liitteellä. Hankintayksikkö harkitsee, ovatko liikesalaisuuksiksi esitetyt asiat lain mukaan salassa pidettäviä. Osallistumishakemusten ja myöhemmin tarjouksen vertailussa käytettävää hintatietoa tai muuta tekijää ei pidetä salassa pidettävänä tietona asianosaisten kesken. Jos tarjoajaehdokas ei ilmoita liikesalaisuuksiaan edellä vaaditulla tavalla, Tilaajalla on oikeus pitää tarjoajaehdokkaan osallistumishakemusta kokonaisuudessaan julkisena. Osallistumishakemuksen ja tarjouksen julkiseksi tulemisen ajankohta määräytyy edellä kerrotulla tavalla.

Ulkomaisen ehdokkaan on toimitettava hankintayksikölle edellä mainittuja vaatimuksia vastaavat tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksyttävällä tavalla. Vieraskielisten selvitysten tulee olla käännetty suomen kielelle auktorisoidun kääntäjän suorittamana ja leimalla varustettuna.

Tarjoaja voi esittää tarkentavia kysymyksiä tai täsmennyspyyntöjä osallistumishakemuksen jättämisestä kohdassa I.1 ilmoitetulle tilaajan yhteyshenkilölle 29.5.2017 klo 12:00 mennessä. Kysymysten tulee koskea vain osallistumishakemuksen jättämiseen liittyviä seikkoja, ei alustavaa tarjouspyyntöä tai sen liitteitä. Tilaaja vastaa tarpeellisiksi näkemiinsä kysymyksiin lisäkirjeellä kaikille yhteystietonsa jättäneille ehdokkaille. Yhteystiedot tulee jättää kohdassa I.1 ilmoitetulle tilaajan yhteyshenkilölle sähköpostitse.

VI.5) Date of dispatch of this notice
2017-05-10

More information: Click here
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.