Search

Radio aerial installation work

Polska-Warszawa:

Request For Proposals

General Information

Poland
   WARSZAWA
   eu:165398-2017
   May 19, 2017
   Jun 12, 2017
   Polish
   Other

Contact information

   Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie
Warszawa
Poland

Goods, Works and Services

Radio aerial installation work   Radio telephones   Video camcorders   Laser printers   Video-surveillance system   Network cabling   Electrical installation work  

Summary

      

Notice type: 01B02 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 085-165398
Referenced Document Number:
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01B14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 088-171915
Referenced Document Number: 2017/S 085-165398
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01B14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 096-188972
Referenced Document Number: 2017/S 085-165398
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender

Original Text

      
Prior information notice
Supplies
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie
ul. Grochowska 278
Warszawa
03-841
PL
Contact point(s): Andrzej Kur, Maciej Lenart, Albert Wójcik
E-mail: rdlp@warszawa.lasy.gov.pl
NUTS code: PL12
Internet address(es):
www.warszawa.lasy.gov.pl
I.2) Type of the contracting authority
I.3) Main activity
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority
„Dostawa i montaż sprzętu do lokalizacji pożarów wraz z dodatkowym wyposażeniem dla Nadleśnictw: Celestynów, Garwolin, Łochów, Mińsk, Ostrów Maz. Pułtusk,Wyszków”.
File reference number: ER.270.4.2017
II.1.2) Common procurement vocabulary (CPV)
32323500
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i montaż sprzętu do lokalizacji pożarów wraz z dodatkowym wyposażeniem dla Nadleśnictw: Celestynów, Garwolin, Łochów, Mińsk, Ostrów Maz. Pułtusk,Wyszków”.

II.1.7) Estimated value excluding VAT
Estimated value excluding VAT: 670000.00  PLN
II.2) Description
II.2.2) Additional object(s)

32323500 32333200 45312330 45310000 32421000

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: PL12
Main place of performance: Obszar nadleśnictwa Celestynów.
II.2.3) Description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń celem zmodernizowania i integracji istniejącego systemu monitoringu przeciwpożarowego obszarów leśnych wykonanego we wskazanych w pkt. 3 miejscach lokalizacyjnych poprzez:

— dostawę anten i niezbędnego osprzętu umożliwiającego przesył obrazu i sterowania w technologii 5-6 GHz (pasmo bezpłatne) z kamery do obserwacji terenów leśnych (kamera ppoż.) zainstalowanej na dostrzegalni przeciwpożarowej (wieży) w Zbójnej Górze do wieży w Celestynowie.

— dostawę i wykonanie infrastruktury światłowodowej w celu dalszego przesyłu obrazu i sterowania do Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego (PAD) w Celestynowie,

— dostawę, wymianę i montaż kamer do obserwacji terenów leśnych (kamery ppoż.), umożliwiającej prowadzenie obserwacji w promieniu 20 km, na wieży w Celestynowie oraz Zbójnej Górze i połączenie ich w zintegrowany system obserwacji,

— dostawę wyposażenia Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego (PAD) nadleśnictwa w niezbędne elementy do odbioru obrazu i sterowania kamerami,

— dostawę, instalację, podłączenie, skonfigurowanie, uruchomienie i zintegrowanie dostarczonych oraz posiadanych przez Nadleśnictwo urządzeń, zgodnie z przedstawionymi przez zamawiającego wymaganiami,

— opracowanie i dostarczenie zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z wykazem wybudowanej infrastruktury i dostarczonych urządzeń,

— przeszkolenie pracowników oraz konserwatora obsługujących system monitoringu przeciwpożarowego,

— świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego.

Wykonawca na potrzeby realizowanego zadania zobowiązany jest wykorzystać istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną (kanalizacje kablową, przyłącza energetyczne, wieże obserwacyjne i konstrukcje wsporcze do kamer) wybudowane w ramach wcześniej realizowanych zadań inwestycyjnych.

Demontaż istniejących elementów systemu należy wykonać zgodnie z opisem, pozostawiając elementy przewidziane do dalszego wykorzystania. Sposób prowadzenia demontażu musi zapewnić odzyskanie wszystkich sprawnych urządzeń, elementów i materiałów.

Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawcę, w celu zapoznania się z warunkami montażu urządzeń oraz prowadzenia okablowania sygnałowego.

II.2.2) Additional object(s)

32323500 32333200 45312330 45310000 32421000 30232110

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: PL12
Main place of performance: Obszar nadleśnictwa Garwolin.
II.2.3) Description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń celem zmodernizowania i integracji istniejącego systemu monitoringu przeciwpożarowego obszarów leśnych wykonanego we wskazanych w pkt. 3 miejscach lokalizacyjnych poprzez:

— dostawę anten i niezbędnego osprzętu umożliwiającego przesył obrazu i sterowania w technologii 5-6 GHz (pasmo bezpłatne) z kamer do obserwacji terenów leśnych (kamery ppoż.) zainstalowanych na dostrzegalniach przeciwpożarowych (wieżach) w Żelechowie, Podzamczu i Uścieńcu do wieży w Miętnem,

— dostawę i wykonanie infrastruktury światłowodowej w celu dalszego przesyłu obrazu i sterowania do Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego (PAD) w Miętnem,

— dostawę i montaż kamer do obserwacji terenów leśnych (kamery ppoż.), umożliwiającej prowadzenie obserwacji w promieniu 20 km, na wieży w Żelechowie oraz Uścieńcu i włączenie ich w zintegrowany system obserwacji,

— dostawę wyposażenia Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego (PAD) nadleśnictwa w niezbędne elementy do odbioru obrazu i sterowania kamerami,

— dostawę, instalację, podłączenie, skonfigurowanie, uruchomienie i zintegrowanie dostarczonych oraz posiadanych przez Nadleśnictwo urządzeń, zgodnie z przedstawionymi przez zamawiającego wymaganiami,

— opracowanie i dostarczenie zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z wykazem wybudowanej infrastruktury i dostarczonych urządzeń,

— przeszkolenie pracowników oraz konserwatora obsługujących system monitoringu przeciwpożarowego,

— świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego.

Wykonawca na potrzeby realizowanego zadania zobowiązany jest wykorzystać istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną (kanalizacje kablową, przyłącza energetyczne, wieże obserwacyjne i konstrukcje wsporcze do kamer) wybudowane w ramach wcześniej realizowanych zadań inwestycyjnych.

Demontaż istniejących elementów systemu należy wykonać zgodnie z opisem, pozostawiając elementy przewidziane do dalszego wykorzystania. Sposób prowadzenia demontażu musi zapewnić odzyskanie wszystkich sprawnych urządzeń, elementów i materiałów.

Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawcę, w celu zapoznania się z warunkami montażu urządzeń oraz prowadzenia okablowania sygnałowego.

II.2.2) Additional object(s)

32323500 32333200 45312330 45310000 32421000 32236000

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: PL12
Main place of performance: Obszar nadleśnictwa Łochów.
II.2.3) Description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń celem zmodernizowania i integracji istniejącego systemu monitoringu przeciwpożarowego obszarów leśnych wykonanego we wskazanych w pkt. 3 miejscach lokalizacyjnych poprzez:

— dostawę anten i niezbędnego osprzętu umożliwiającego przesył obrazu i sterowania w technologii 5-6 GHz (pasmo bezpłatne) z kamer do obserwacji terenów leśnych (kamery ppoż.) zainstalowanych na dostrzegalniach przeciwpożarowych (wieżach) w Zieleńcu i Miedniku do wieży w Łochowie,

— dostawę i wykonanie infrastruktury światłowodowej w celu dalszego przesyłu obrazu i sterowania do Punktu Alarmowo Dyspozycyjnym (PAD) w Łochowie,

— dostawę i montaż kamery do obserwacji terenów leśnych (kamery ppoż.), umożliwiającej prowadzenie obserwacji w promieniu 20 km, na wieży w Łochowie i włączenie jej w zintegrowany system obserwacji,

— dostawę wyposażenia Punktu Alarmowo Dyspozycyjnym (PAD) nadleśnictwa w niezbędne elementy do odbioru obrazu i sterowania kamerami,

— dostawę, instalację, podłączenie, skonfigurowanie, uruchomienie i zintegrowanie dostarczonych oraz posiadanych przez Nadleśnictwo urządzeń, zgodnie z przedstawionymi przez zamawiającego wymaganiami,

— opracowanie i dostarczenie zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z wykazem wybudowanej infrastruktury i dostarczonych urządzeń,

— przeszkolenie pracowników oraz konserwatora obsługujących system monitoringu przeciwpożarowego,

— świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego.

Wykonawca na potrzeby realizowanego zadania zobowiązany jest wykorzystać istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną (kanalizacje kablową, przyłącza energetyczne, wieże obserwacyjne i konstrukcje wsporcze do kamer) wybudowane w ramach wcześniej realizowanych zadań inwestycyjnych.

Demontaż istniejących elementów systemu należy wykonać zgodnie z opisem, pozostawiając elementy przewidziane do dalszego wykorzystania. Sposób prowadzenia demontażu musi zapewnić odzyskanie wszystkich sprawnych urządzeń, elementów i materiałów.

Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawcę, w celu zapoznania z warunkami montażu urządzeń oraz prowadzenia okablowania sygnałowego.

II.2.2) Additional object(s)

32323500 32333200 45312330 45310000 32421000 32236000

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: PL12
Main place of performance: Obszar nadleśnictwa Mińsk.
II.2.3) Description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń celem wymiany istniejącego systemu monitoringu przeciwpożarowego obszarów leśnych wykonanego we wskazanych w pkt. 3 miejscach lokalizacyjnych poprzez:

— dostawę i montaż kamery do obserwacji terenów leśnych (kamery ppoż.), umożliwiającej prowadzenie obserwacji w promieniu 20 km, na wieży w Mińsku Mazowieckim i włączenie jej w zintegrowany system obserwacji,

— dostawę niezbędnego wyposażenia do odbioru obrazu i sterowania kamerami zlokalizowanego w pomieszczeniu PAD Nadleśnictwa Mińsk

— dostawę, instalację, podłączenie, skonfigurowanie, uruchomienie i zintegrowanie dostarczonych oraz posiadanych przez Nadleśnictwo urządzeń, zgodnie z przedstawionymi przez zamawiającego wymaganiami,

— opracowanie i dostarczenie zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z wykazem wybudowanej infrastruktury i dostarczonych urządzeń,

— przeszkolenie pracowników oraz konserwatora obsługującego system monitoringu przeciwpożarowego,

— świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego.

Wykonawca na potrzeby realizowanego zadania zobowiązany jest wykorzystać istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną (kanalizację kablową, przyłącza energetyczne, wieżę obserwacyjną i konstrukcję wsporczą do kamery) wybudowane w ramach wcześniej realizowanych zadań inwestycyjnych.

Demontaż istniejących elementów systemu należy wykonać zgodnie z opisem, pozostawiając elementy przewidziane do dalszego wykorzystania. Sposób prowadzenia demontażu musi zapewnić odzyskanie wszystkich sprawnych urządzeń, elementów i materiałów.

Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawcę, w celu zapoznania z warunkami montażu urządzeń oraz prowadzenia okablowania sygnałowego.

II.2.2) Additional object(s)

32323500 32333200 45310000 32421000 45312330

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: PL12
Main place of performance: Obszar nadleśnictwa Ostrów Maz.
II.2.3) Description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu wczesnego wykrywania pożarów lasu na bazie istniejącej sieci punktów obserwacyjnych z automatycznym systemem wykrywania dymu dla Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka, połączonych w jeden spójny system z PAD-em zlokalizowanym w przystosowanym budynku gospodarczo-administracyjnym w części administracyjnej PAD i Kancelarii Leśnictwa Biel.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest do dostawy, montażu, uruchomienia i wdrożenia systemu do wczesnego wykrywania pożarów lasu wykorzystującego obrotowe urządzenia wizyjne z przesyłem sygnału/obrazu drogą radiową pomiędzy dostrzegalniami, a PAD-em wraz z automatycznym systemem wykrywania dymu wspomagającym pracę obserwatora.

W systemie należy uwzględnić istniejącą infrastrukturę.

II.2.2) Additional object(s)

32323500 32333200 45310000 32421000 45312330

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: PL12
Main place of performance: Obszar nadleśnictwa Pułtusk.
II.2.3) Description

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do dostawy, montażu, przeszkolenia użytkowników oraz uruchomienia automatycznego systemu detekcji dymów, służącego do automatycznego wykrywania pożarów lasu wraz z modernizacją 2 z 4 kamer (2 kamery nie podlegające modernizacji posiadają gwarancję producenta firmy Manta) firmy Manta posiadanych przez Zamawiającego. Po modernizacji wszystkie kamery muszą współpracować ze sobą – obsługa przy pomocy posiadanego pulpitu sterującego. Posiadane wyposażenie PAD (instalacja TV) nie podlega modernizacji. Modernizacja ma na celu „wyrównanie” parametrów technicznych wszystkich 4 kamer.

System automatycznej detekcji dymów musi współpracować z systemem TV do obserwacji ppoż. lasów, posiadanych przez Zamawiającego (z wszystkimi 4 kamerami). Zamawiający nie dopuszcza żadnej ingerencji w posiadaną instalację, mogącą powodować utratę gwarancji na posiadane kamery. Wszelkie informacje dotyczące szczegółów lokalizacji inwestycji i modernizacji dostępne są u Zamawiającego.

II.2.2) Additional object(s)

32323500 32333200 45310000 32421000 45312330

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: PL12
Main place of performance: Obszar nadleśnictwa Wyszków.
II.2.3) Description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń i wyposażenia celem zmodernizowania i integracji istniejącego systemu monitoringu przeciwpożarowego obszarów leśnych wykonanego we wskazanych w pkt. 3 miejscach lokalizacyjnych poprzez:

— dostawę i wykonanie infrastruktury światłowodowej w celu dalszego przesyłu obrazu i sterowania do Punktu Alarmowo Dyspozycyjnym (PAD) w Leszczydole Nowinach,

— dostawę i montaż kamery do obserwacji terenów leśnych (kamery ppoż.), umożliwiającej prowadzenie obserwacji w promieniu 20 km, na wieży w Długosiodle i Porządziu oraz włączenie ich w zintegrowany system obserwacji,

— dostawę wyposażenia Punktu Alarmowo Dyspozycyjnym (PAD) nadleśnictwa w niezbędne elementy do odbioru obrazu i sterowania kamerami,

— dostawę, instalację, podłączenie, skonfigurowanie, uruchomienie i zintegrowanie dostarczonych oraz posiadanych przez Nadleśnictwo urządzeń, zgodnie z przedstawionymi przez zamawiającego wymaganiami,

— dostawę i montaż wyposażenia Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego takiego jak drukarka, radiotelefon.

— opracowanie i dostarczenie zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z wykazem wybudowanej infrastruktury i dostarczonych urządzeń,

— przeszkolenie pracowników oraz konserwatora obsługujących system monitoringu przeciwpożarowego,

— świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego.

Wykonawca na potrzeby realizowanego zadania zobowiązany jest wykorzystać istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną (kanalizacje kablową, radiolinie, przyłącza energetyczne, wieże obserwacyjne i konstrukcje wsporcze do kamer) wybudowane w ramach wcześniej realizowanych zadań inwestycyjnych.

Demontaż istniejących elementów systemu należy wykonać zgodnie z opisem, pozostawiając elementy przewidziane do dalszego wykorzystania. Sposób prowadzenia demontażu musi zapewnić odzyskanie wszystkich sprawnych urządzeń, elementów i materiałów.

Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawcę, w celu zapoznania z warunkami montażu urządzeń oraz prowadzenia okablowania sygnałowego.

Section IV: Procedure
Section VI: Complementary information
VI.3) Additional information

— Wykonawca może powierzyć realizację elementów przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie: części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na formularzu ofertowym. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.

— Zamawiający wymaga udzielenia 24 miesięcy gwarancji na dostarczony sprzęt.

— Zamawiający wymaga udzielenia 60 miesięcy gwarancji na dostarczone oprogramowanie (do automatycznego wykrywania pożarów – o ile jest przewidziane w opisie przedmiotu zamówienia)

Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium na części:

— część 1 w wysokości 2 000 PLN

— część 2 w wysokości 5 000 PLN

— część 3 w wysokości 2 000 PLN

— część 4 w wysokości 1 000 PLN

— część 5 w wysokości 3 000 PLN

— część 6 w wysokości 2 000 PLN

— część 7 w wysokości 2 500 PLN

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 359).

8.3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BOŚ oddział Bank Polski PKO BP 61 1020 1026 0000 1402 0256 3153 z dopiskiem: „wadium – Dostawa i montaż sprzętu do lokalizacji pożarów wraz z dodatkowym wyposażeniem dla Nadleśnictw: Celestynów, Garwolin, Łochów, Mińsk, Ostrów Maz., Pułtusk, Wyszków dla części………” w miejsce kropek wstawić nr części) wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.

Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 Pzp.

Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (sekretariat). Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

Treść gwarancji wadialnej/poręczenia musi zawierać następujące elementy:

1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia

3) kwotę gwarancji/poręczenia,

4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a Pzp oraz art. 46 ust. 5 Pzp.

VI.5) Date of dispatch of this notice
2017-04-29

More information: Click here
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.