Search

Cleaning services

Polska-Konin:

Request For Proposals

General Information

Poland
   KONIN
   147314-2017
   May 19, 2017
   Jun 5, 2017
   Polish
   Other

Contact information

   Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie
Konin
Poland

Goods, Works and Services

Cleaning services   Hospital support services   Disinfecting and exterminating services  

Summary

      

Notice type: 01C02 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 076-147314
Referenced Document Number:
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01C14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 096-189792
Referenced Document Number: 2017/S 076-147314
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender

Original Text

      
Prior information notice
Services
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie
ul. Szpitalna 45
Konin
62-504
PL
Contact point(s): Żaneta Borowska
E-mail: szp@szpital-konin.pl
NUTS code: PL414
Internet address(es):
http://www.szpital-konin.pl
I.2) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.3) Main activity
Health
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority
Usługi w zakresie sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń WSZ w Koninie przy ul. Szpitalnej 45 oraz Oddziału Chorób Płuc i Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy przy ul.Kard. S. Wyszyńskiego 1.
File reference number: WSZ-EP-18/2017
II.1.2) Common procurement vocabulary (CPV)
90910000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest: Pakiet nr 1 – kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach WSZ w Koninie przy ul. Szpitalnej 45 wraz z dystrybucją posiłków i myciem naczyń, transportem wewnętrznym pacjentów, transportem zwłok z oddziałów szpitalnych do miejsca przechowywania tj. chłodni w Zakładzie Patomorfologii. Pakiet nr 2 – kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach Oddziału Chorób Płuc, Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy, Poradni Leczenia Tlenem, pomieszczenia myjni dla Pracowni Endoskopii i pomieszczenia Pracowni Echokardiografii przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 wraz z dystrybucją posiłków i myciem naczyń, transportem zwłok z oddziałów szpitalnych do miejsca przechowywania tj. chłodni w Zakładzie Patomorfologii. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ oraz 3.1 do 3.29 do SIWZ i w Załączniku nr 4 do SIWZ oraz 4.1 do 4.19 do SIWZ., który jest udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-konin.pl

II.2) Description
II.2.2) Additional object(s)

90910000 90921000 85112000

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: PL414
Main place of performance: Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, ul. Szpitalna 45.
II.2.3) Description

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie przy ul. Szpitalnej 45 wraz z dystrybucją posiłków i myciem naczyń, transportem wewnętrznym pacjentów, transportem zwłok z oddziałów szpitalnych do miejsca przechowywania tj. chłodni w Zakładzie Patomorfologii. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ oraz 3.1 do 3.29 do SIWZ WSZ-EP-18/2017, które są udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-konin.pl

II.2.2) Additional object(s)

90910000 90921000 85112000

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: PL414
Main place of performance: Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, ul. Kard. S. Wyszyńskiego.
II.2.3) Description

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach Oddziału Chorób Płuc, Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy, Poradni Leczenia Tlenem, pomieszczenia myjni dla Pracowni Endoskopii i pomieszczenia Pracowni Echokardiografii przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 wraz z dystrybucją posiłków i myciem naczyń, transportem zwłok z oddziałów szpitalnych do miejsca przechowywania tj. chłodni w Zakładzie Patomorfologii. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 4 do SIWZ oraz 4.1 do 4.19 do SIWZ WSZ-EP-18/2017, które są udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-konin.pl

Section IV: Procedure
Section VI: Complementary information
VI.3) Additional information

Wymagania dotyczące wadium zawarte są w SIWZ nr WSZ-EP-18/2017.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia znajdują się w SIWZ nr WSZ-EP-18/2017

Zamawiający wskazuje, że zgodnie z art. 24aa ust. 1 Ustawy Pzp, zastosuje tzw. „procedurę odwróconą”.

VI.5) Date of dispatch of this notice
2017-04-14

More information: Click here
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.