Search

Construction work

Česká republika-Praha:

Request For Proposals

General Information

Czechia
   PRAHA 7
   eu:141069-2017
   Jun 13, 2017
   Jun 19, 2017
   Czech
   Other

Contact information

   České přístavy, a.s.
Praha 7
Czechia

Goods, Works and Services

Construction work  

Summary

      

Notice type: 01A02 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 074-141069
Referenced Document Number:
Contract Nature: Works
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price
Notice type: 01A14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 091-179597
Referenced Document Number: 2017/S 074-141069
Contract Nature: Works
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price
Notice type: 01A14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 094-183185
Referenced Document Number: 2017/S 074-141069
Contract Nature: Works
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price
Notice type: 01A14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 096-188504
Referenced Document Number: 2017/S 074-141069
Contract Nature: Works
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price
Notice type: 01A14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 100-197938
Referenced Document Number: 2017/S 074-141069
Contract Nature: Works
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price
Notice type: 01A14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 102-203836
Referenced Document Number: 2017/S 074-141069
Contract Nature: Works
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price
Notice type: 01A14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 109-219005
Referenced Document Number: 2017/S 074-141069
Contract Nature: Works
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price
Notice type: 01A14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 111-222827
Referenced Document Number: 2017/S 074-141069
Contract Nature: Works
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price

Original Text

      
Prior information notice
Works
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
České přístavy, a.s.
Jankovcova 6
Praha 7
170 04
CZ
Contact point(s): Pavel Mitáš, RTS, a.s., Lazaretní 13, 615 00 Brno
E-mail: pavel.mitas@rts.cz
NUTS code: CZ01
Internet address(es):
http://www.czechports.cz/
I.2) Type of the contracting authority
I.3) Main activity
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority
Ekologizace kontejnerového terminálu a úpravy vlečkových kolejí v přístavu Mělník, 2. stavba.
File reference number: 5078
II.1.2) Common procurement vocabulary (CPV)
45000000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby ve dvou ucelených etapách. První etapa zahrnuje výstavbu spočívající ve vybudování dvou nových předávacích a překladních kolejí a zpevněné manipulační a skladovací plochy pro skladování kontejnerů ve čtyřech vrstvách a pro pojezd kolových kontejnerových jeřábů a čelních nakladačů, dále napojení na stávající vnitropřístavní komunikace. Součástí je i vybudování příjezdu podél koleje č. 403 se zabezpečeným přejezdem vjezdového zhlaví vlečkových kolejí. Druhá etapa zahrnuje výstavbu spočívající ve vybudování prodloužení vlečkových kolejí č. 403, 404 a 101a až po stávající kontejnerový terminál v Topůlkách. Obdobně dojde výstavbou k prodloužení zpevněných skladovacích a manipulačních ploch. Podmínkou výstavby je zachování provozu stávajícího terminálu po celou dobu výstavby. Podkladem pro vypracování nabídky je soupis stavebních prací, dodávek a služeb, projektová dokumentace a další dokumenty, které jsou součástí zadávací dokumentace.

II.1.7) Estimated value excluding VAT
Estimated value excluding VAT: 107286662.06  CZK
II.2) Description
II.2.2) Additional object(s)

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: CZ020
Main place of performance: Mělník.
II.2.3) Description

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby ve dvou ucelených etapách. První etapa zahrnuje výstavbu spočívající ve vybudování dvou nových předávacích a překladních kolejí a zpevněné manipulační a skladovací plochy pro skladování kontejnerů ve čtyřech vrstvách a pro pojezd kolových kontejnerových jeřábů a čelních nakladačů, dále napojení na stávající vnitropřístavní komunikace. Součástí je i vybudování příjezdu podél koleje č. 403 se zabezpečeným přejezdem vjezdového zhlaví vlečkových kolejí. Druhá etapa zahrnuje výstavbu spočívající ve vybudování prodloužení vlečkových kolejí č. 403, 404 a 101a až po stávající kontejnerový terminál v Topůlkách. Obdobně dojde výstavbou k prodloužení zpevněných skladovacích a manipulačních ploch. Podmínkou výstavby je zachování provozu stávajícího terminálu po celou dobu výstavby. Podkladem pro vypracování nabídky je soupis stavebních prací, dodávek a služeb, projektová dokumentace a další dokumenty, které jsou součástí zadávací dokumentace.

Section IV: Procedure
Section VI: Complementary information
VI.3) Additional information

Nabídky lze podat doporučeně poštou nebo kurýrní službou nebo osobně každý pracovní den lhůty v době od 8:00 do 14:00 hod. (poslední den lhůty do termínu dle bodu IV.2.2) v sídle společnosti RTS, 3.NP, dveře č. 316.

Zadavatel požaduje prokázání splnění základní způsobilosti dodavatele dle § 74 způsobem podle § 75 odstavec 1) zákona č. 134/2016 Sb.

Prohlídka místa budoucí stavby se uskuteční dne 4.5.2017 a 11.5.2017 a sraz zájemců o prohlídku je v 10:00 hod., na adrese Celní 1144, 276 01 Mělník. Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Zadavatel požaduje, aby účastník k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytl jistotu ve smyslu § 41 zákona. Výše jistoty je stanovena na částku 2 000 000 CZK. V případě poskytnutí jistoty složením peněžní částky na účet zadavatele musí být jistota připsána na účtu zadavatele nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Číslo bankovního účtu pro složení peněžní částky: 5003019615/5500, Variabilní symbol: IČO dodavatele.

VI.5) Date of dispatch of this notice
2017-04-12

More information: Click here
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.