Search

Construction work

Česká republika-Hradec Králové:

Request For Proposals

General Information

Czechia
   HRADEC KRÁLOVÉ
   133975-2017
   Jun 9, 2017
   Jun 14, 2017
   Czech
   Other

Contact information

   Královéhradecký kraj
Hradec Králové
Czechia

Goods, Works and Services

Construction work  

Summary

      

Notice type: 01A02 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 071-133975
Referenced Document Number:
Contract Nature: Works
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price
Notice type: 01A14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 085-165153
Referenced Document Number: 2017/S 071-133975
Contract Nature: Works
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price
Notice type: 01A14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 089-173922
Referenced Document Number: 2017/S 071-133975
Contract Nature: Works
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price
Notice type: 01A14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 091-179598
Referenced Document Number: 2017/S 071-133975
Contract Nature: Works
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price
Notice type: 01A14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 096-188469
Referenced Document Number: 2017/S 071-133975
Contract Nature: Works
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price
Notice type: 01A14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 109-219008
Referenced Document Number: 2017/S 071-133975
Contract Nature: Works
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price

Original Text

      
Prior information notice
Works
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové
500 03
CZ
Contact point(s): JUDr. Jana Blezzardová
E-mail: jblezzardova@kr-kralovehradecky.cz
NUTS code: CZ052
Internet address(es):
http://www.kr-kralovehradecky.cz/
I.2) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3) Main activity
General public services
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority
Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové – stavební práce.
II.1.2) Common procurement vocabulary (CPV)
45000000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek pro nástavbu dílen SPŠ Hradec Králové. Stavba bude probíhat v areálu školy Hradecká 647, na pozemku č. st. 1780-budova bz č. p. (nástavba a stavební úpravy) a na volném prostranství pozemku 202/11 (venkovní schodiště). Pozemky jsou v katastrálním území Hradec Králové. Jedná se o nástavbu stávajících školních dílen. Objekt, se nachází v památkově chráněném území -ochranné pásmo městské památkové rezervace Hradec Králové. Navrhované úpravy objektu zahrnují nástavbu o jedno podlaží a vestavbu podlaží do vyšších dílen uvnitř objektu. Nová nosná konstrukce bude ocelová, stropy z trapézových plechů. Nové obvodové zdivo bude cihelné, zateplené a obložené pásky. Vnitřní zdivo a příčky budou cihelné. Dále bude provedena výměna oken, za plastová, a lehkého obvodového pláště s kovovou kostrou se skleněnou výplní. Vnitřní mistrovny kovové prosklené, vestavby přípraven sádrokartonové.

II.1.7) Estimated value excluding VAT
Estimated value excluding VAT: 41290199.43  CZK
II.2) Description
II.2.2) Additional object(s)

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: CZ052
Main place of performance: Místem plnění veřejné zakázky je areál školy Hradecká 647, H. Králové, na pozemku č. st. 1780 – budova bz č. p. (nástavba a stavební úpravy) a na volném prostranství pozemku 202/11(venkovní schodiště).
II.2.3) Description

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek pro nástavbu dílen SPŠ Hradec Králové.

Stavba bude probíhat v areálu školy Hradecká 647, na pozemku č. st. 1780-budova bz č. p. (nástavba a stavební úpravy) a na volném prostranství pozemku 202/11(venkovní schodiště). Pozemky jsou v katastrálním území Hradec Králové.

Jedná se o nástavbu stávajících školních dílen. Objekt, se nachází v památkově chráněném území -ochranné pásmo městské památkové rezervace Hradec Králové. Nejedná se o nemovitou kulturní památku.

Stávající objekt je částečně dvoupodlažní a jeho dispozici tvoří trojtrakt. Obvodové trakty jsou určeny pro dílny, střední je chodbový. Dílny jsou různých světlých výšek. Součástí dílen jsou vestavěné kanceláře učitelů. V přízemí jsou dále šatny a hygienická zařízení. Konstrukci objektu tvoří montovaný železobetonový skelet systému S1.2 a panelové stropy. Obvodový plášť je kombinací zděných stěn a lehkých fasádních panelů (Boletických). Zdivo je opatřeno obkladem z keramických pásků. Schodiště je železobetonové. Lehký obvodový plášť z „Boletických“ panelů obsahuje azbest. Je nutno při demontáži dbát zvýšených bezpečnostních opatření, důsledně používat ochranné pomůcky a nebezpečný odpad likvidovat předepsaným způsobem.

Navrhované úpravy objektu zahrnují nástavbu o jedno podlaží a vestavbu podlaží do vyšších dílen uvnitř objektu. Nová nosná konstrukce bude ocelová, stropy z trapézových plechů. Nové obvodové zdivo bude cihelné, zateplené a obložené pásky. Vnitřní zdivo a příčky budou cihelné. Dále bude provedena výměna oken, za plastová, a lehkého obvodového pláště s kovovou kostrou se skleněnou výplní. Vnitřní mistrovny kovové prosklené, vestavby přípraven sádrokartonové.

Střecha bude jednoplášťová, zateplená, s fóliovou krytinou. Do střechy budou osazeny prosvětlovací světlíky. Podlahy v nástavbě budou betonové s nášlapnou vrstvou. Pro imobilní osoby bude instalován výtah a WC. Venkovní schodiště bude ocelové s výplní z poloroštů. Nové prostory budou napojeny na stávající technické rozvody.

Protože v objektu není dostatek místa pro požadovaná vzduchotechnická zařízení, bude jejich část umístěna na střeše.

Prostory v 1.NP se dispozičně mění nepatrně. V nových prostorách ve 2.NP bude vybudováno 10 školních dílen pro praktické vyučování s nutným zázemím. Bude zde vedena praktická výuka elektrotechnických slabo i silnoproudých oborů a dále praktická výuka informačních technologií a obnovitelných zdrojů energie.

Drobné bourací práce budou prováděny ručně. Pro vybourání části stropních panelů a ztužidel bude nutno použít jeřáb. U severní fasády dojde k vykácení vzrostlých jehličnanů.

Předmětem plnění je i zpracování dokumentace skutečného provedení díla.

Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován přílohou č. 1 – návrhem smlouvy o dílo.

Dokumentace pro provádění stavby je přílohou č. 2 – projektová dokumentace se soupisem prací včetně výkazu výměr.

Dokumentace pro provádění stavby byla vypracována společností Atelier 11 Hradec Králové s.r.o. – Jižní 870, 502 00 Hradec Králové, vedoucí projektant Ing. Milan Havlišta.

Section IV: Procedure
Section VI: Complementary information
VI.3) Additional information
VI.5) Date of dispatch of this notice
2017-04-06

More information: Click here
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.