Search

Fuels

България-София:

Contract Award

General Information

Bulgaria
   СОФИЯ
   eu:101530-2017
   Mar 18, 2017
   Bulgarian
   Other

Contact information

   Министерство на външните работи
София
Bulgaria

Goods, Works and Services

Fuels  

Summary

      

Notice type: 01B03 - Contract award notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 055-101530
Referenced Document Number: 2016/S 158-286055
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Not applicable
Awarding Criteria: Lowest price

Original Text

      
Prior information notice
Supplies
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Министерство на външните работи
ул. „Александър Жендов“ № 2
София
1113
BG
Contact point(s): Наталия Дикова
E-mail: Natalia.Dikova@mfa.bg
NUTS code: BG411
Internet address(es):
http://www.mfa.bg/bg/pages/30/index.html
I.2) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local sub-divisions
I.3) Main activity
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority
„Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Министерството на външните работи“.
II.1.2) Common procurement vocabulary (CPV)
09100000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description

Предмет на поръчката: „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Министерството на външните работи“ на основание чл. 2 от сключено от Централния орган за покупки (ЦОП) и министър на финансите Рамково споразумение № СПОР-48/30.12.2016 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобилни горива чрез карти за безналично плащане“ по Обособена позиция № 1 на открита процедура на ЦОП за възлагане на централизирана обществена поръчка за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации с предмет „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, смазочни материали и автокозметика“ с РОП УИН: 00210-2016-0009.

II.1.7) Value excluding VAT
Value excluding VAT: 250000  BGN
II.2) Description
II.2.2) Additional object(s)

09100000

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: BG411
Main place of performance: Гр. София 1113, ул. „Александър Жендов“ № 2.
II.2.3) Description

Предмет на поръчката: „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Министерството на външните работи“ на основание чл. 2 от сключено от Централния орган за покупки (ЦОП) и министър на финансите Рамково споразумение № СПОР-48/30.12.2016 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобилни горива чрез карти за безналично плащане“ по Обособена позиция № 1 на открита процедура на ЦОП за възлагане на централизирана обществена поръчка за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации с предмет „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, смазочни материали и автокозметика“ с РОП УИН: 00210-2016-0009.

Section IV: Procedure
Section VI: Complementary information
VI.3) Additional information

В срока за подаване на оферти до 17:30 ч. на 20.1.2017 г. са постъпили 2 оферти, както следва:

1. Оферта № 1/ОП/1 на участник „Лукойл България“ ЕООД, подадена на 16.1.2017 г. в 13:33 ч. в СЕВОП. На 16.1.2017 г. в МВнР е получен плик с документи за вътрешния конкурентен избор, подаден от „Лукойл България“ ЕООД.

2. Оферта № 2/ОП/1 на участник „Петрол“ АД, подадена на 19.1.2017 г. в 14:13 ч. в СЕВОП. На 19.1.2017 г. в МВнР е получен плик с документи за вътрешния конкурентен избор, подаден от „Петрол“ АД.

VI.5) Date of dispatch of this notice
2017-03-15

More information: Click here
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.